Elektřinu bychom neznali bez těchto průkopníků a objevitelů. Znáš je?

Historie 4.1 > Pravěk elektřiny